Five-day tour / Pětidenní okruh

Day 1The largest cave temple in Sri Lanka and the Golden Temple in Dambulla (UNESCO), Sigiriya Lion Rock (UNESCO) – the sacred rock on which a royal fortress once stood, its foundations are still recognizable. In case of high attendance or if you want to save some money on the entrance fee, there is a similar rock nearby called Pidurangala, from which there is a great view of the surroundings and Sigiriya. However, climbing up there is more physically demanding. We will spend the night in Dambulla.

Day 2 – Spice garden in Matale (you will see how coffee, pepper, cinnamon, cardamom, turmeric, vanilla, etc. are grown). In Matale we can also visit a Hindu temple . Then we continue to the Buddha Tooth Relic Temple in Kandy, one of the main temples in Sri Lanka, which also includes the Buddhas of the World Museum . We get a great view of  Kandy, a city full of culture, from a nearby hill or from the Bahirawakanda temple . We spend the night in Kandy.

Day 3 – Kandy Royal Botanic Gardens, Ambuluwawa Temple , the only place in the world where you will find all the world’s major religion. From the special tower there, there is a great and distant view of the landscape. Then tea processing factory and tea plantation tour near Nuwara Eliya. In the center of Nuwara Eliya we will visit the first post office in Sri Lanka established by the British. We end the day in the mountain town of Haputale.

Day 4 – trip to the picturesque mountain town of Ella. You will experience a scenic train ride with beautiful views from the Hali-Ela station. After that, we will walk to the famous colonial Nine Arch Bridge near Ella, take a hike in the area of tea plantations to the top of Little Adam’s Peak and we will end the trip with a detour to Ravana Falls . We will spend the night in the town of Udawalawe.

Day 5 – Safari in Udawalawe or Yala National Park. In Yale, Sri Lanka’s second largest park, you can mainly see leopards (including black), bears, various types of exotic birds and elephants. However, elephants are more to be seen in Udawalawe, where there are also more crocodiles, buffaloes and sambar deer.

1. den – největší jeskynní chrám na Srí Lance a zlatý chrám v Dambulle (UNESCO), Lví skála Sigiriya (UNESCO) – posvátná skála, na níž kdysi stávala zřejmě královská pevnost, jejíž základy jsou stále rozpoznatelné, nebo v případě vysoké návštěvnosti či kdybyste chtěli ušetřit na vysokém vstupném je poblíž podobná skála bez chrámu Pidurangala, odkud je ale skvělý výhled do okolí a na Sigiriyu. Výstup na ni je ovšem fyzicky náročnější. Přespíme v Dambulle.

2. den – Spice garden v Matale (uvidíte, jak se pěstuje káva, pepř, skořice, kardamom, kurkuma, vanilka atd). V Matale můžeme také navštívit hinduistický chrám. Poté pokračujeme do Kandy do chrámu Buddhova zubu v Kandy, jeden z hlavních chrámů na Srí Lance, kde se nachází také Světové buddhistické muzeum (Buddhas of the World Museum). Na město plné kultury Kandy získáme skvělý výhled z blízkého vrchu nebo z chrámu Bahirawakanda. Noc strávíme v Kandy.

3. denBotanická zahrada v Kandy, chrám v Ambuluwawě, jediné místo na světě, kde naleznete zastoupena všechna hlavní světová náboženství. Z tamní zvláštní věže je skvělý a daleký výhled do krajiny. Poté továrna na zpracování čaje a prohlídka čajových plantáží u Nuwara Eliya. V centru Nuwara Eliya navštívíme první poštu na Srí Lance založenou Brity. Den zakončíme v horském městě Haputale.

4. den – cesta do malebného horského městečka Ella. Zažijete jízdu vlakem po trase s krásnými výhledy ze stanice Hali-Ela. Poté se projdeme ke známému koloniálnímu Devítiobloukovému mostu u Elly, dáme výšlap v oblasti čajových plantáží na vrchol Little Adam´s Peak a cestu zakončíme zajížďkou k vodopádům Ravana. Přespíme ve městě Udawalawe.

5. den – Safari v národním parku Udawalawe nebo Yala. V Yale, druhém největším srílanském parku, můžete spatřit hlavně leopardy (včetně černého), medvědy, různé druhy exotického ptactva a slony. Slonů je však více k vidění v Udawalawe, kde žije také víc krokodýlů, buvolů a jelenů sambarů.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru