Nine-day tour / Devítidenní okruh

Day 1 – from the airport we will drive directly to the accommodation located in Colombo, Negombo or Pinnawala so that you can catch up on the jet lag. If you are not tired, we can explore the city of Colombo.

Day 2 – the largest cave temple in Sri Lanka and the Golden Temple in Dambulla (UNESCO) , Sigiriya Lion Rock (UNESCO) – the sacred rock on which a royal fortress once stood, its foundations are still recognizable. In case of high attendance or if you want to save money on the high entrance fee, there is a similar rock nearby called Pidurangala from which there is a great view of the surroundings and Sigiriya. However, climbing up there is more physically demanding. We will be staying in Dambulla for the next three days.

Day 3 – temple in Anuradhapura and possible city tour

Day 4 – Safari in Minneriya National Park and then uncovering ancient history at the archaeological site in Polonnaruwa

Day 5 – Spice garden in Matale (you will see how coffee, pepper, cinnamon, cardamom, turmeric, vanilla, etc. are grown). In Matale we can also visit a Hindu temple. Then we continue to the Buddha Tooth Relic Temple in Kandy, one of the main temples in Sri Lanka, which also includes the Buddhas of the World Museum . We can get a great view of Kandy, a city full of culture, from a nearby hill or from the Bahirawakanda temple . We spend the night in Kandy.

Day 6 – Kandy Royal Botanic Gardens , Ambuluwawa Temple , the only place in the world where you will find all the major world religions. From the special tower there, there is a great and view of the landscape. Then tea processing factory (Blue field tea factory) and tea plantation tour near Nuwara Eliya. In the center of Nuwara Eliya we will visit the first post office in Sri Lanka established by the British. We spend the night in Nuwara Eliya.

Day 7 – Hike with a local guide to Horton Plains National Park , then an adventure train ride from Ohiya Station to the picturesque mountain town of Ella, where we will be staying.

Day 8 – We will take a trip to the famous colonial Nine Arch Bridge near Ella , a hike in the area of tea plantations to the top of Little Adam’s Peak and a detour to Ravana Falls After that transfer to either Udawalawe or Tissamaharama depending on which national park you wish to visit the next day.

Day 9 – Safari in Udawalawe or Yala National Park. In Yala, Sri Lanka’s second largest park, you can mainly see leopards (including black), bears, various types of exotic birds and elephants. However, elephants are more to be seen in Udawalawe, where there are also more crocodiles, buffaloes and sambar deer. Then comes the end of the circuit, we will transport you to your chosen accommodation or back to the airport.

1. den – z letiště pojedeme přímo do ubytování v Colombu, Negombu nebo v Pinnawale, abyste si mohli dospat časový posun a aklimatizovali se na nové prostředí. Pokud nebudete unaveni, můžeme si prohlédnout město Colombo

2. den – největší jeskynní chrám na Srí Lance a zlatý chrám v Dambulle (UNESCO), Lví skála Sigiriya (UNESCO) – posvátná skála, na níž kdysi stávala zřejmě královská pevnost, jejíž základy jsou stále rozpoznatelné nebo v případě vysoké návštěvnosti či kdybyste chtěli ušetřit na vysokém vstupném je poblíž podobná skála bez chrámu Pidurangala, odkud je ale skvělý výhled do okolí a na Sigiriyu. Výstup na ni je ovšem fyzicky náročnější. Následují tři dny budeme ubytovaní v Dambulle.

3. den – chrám v Anuradhapuře a případná prohlídka města.

4. den – safari v národním parku Minneriya a pak odkrývání dávné historie na archeologickém nalezišti v Polonnaruwě.

5. den – Spice garden v Matale (uvidíte, jak se pěstuje káva, pepř, skořice, kardamom, kurkuma, vanilka atd). V Matale můžeme také navštívit hinduistický chrám. Poté pokračujeme do Kandy do chrámu Buddhova zubu v Kandy, jeden z hlavních chrámů na Srí Lance, kde se nachází také Světové buddhistické muzeum (Buddhas of the World Museum). Na město plné kultury Kandy získáme skvělý výhled z blízkého vrchu nebo z chrámu Bahirawakanda. Noc strávíme v Kandy.

6. denBotanická zahrada v Kandy, chrám v Ambuluwawě, jediné místo na světě, kde naleznete zastoupena všechna hlavní světová náboženství. Z tamní zvláštní věže je skvělý a daleký výhled do krajiny. Poté továrna na zpracování čaje (Blue field tea factory) a prohlídka čajových plantáží u Nuwara Eliya. V centru Nuwara Eliya navštívíme první poštu na Srí Lance založenou Brity. Noc strávíme v Nuwara Eliya.

7. den – túra s místním průvodcem do národního parku Hortonské pláně, poté zážitková cesta vlakem ze stanice Ohiya do malebného horského městečka Ella, kde budeme ubytovaní.

8. den – výlet ke známému koloniálnímu Devítiobloukovému mostu u Elly, výšlap v oblasti čajových plantáží na vrchol Little Adam´s Peak a zajížďka k vodopádům Ravana. Přesun buď do města Udawalawe nebo Tissamaharama podle toho, jaký národní park budete chtít následující den navštívit.

9. den – Safari v národním parku Udawalawe nebo Yala. V Yale, druhém největším srílanském parku, můžete spatřit hlavně leopardy (včetně černého), medvědy, různé druhy exotického ptactva a slony. Slonů je však více k vidění v Udawalawe, kde žije také víc krokodýlů, buvolů a jelenů sambarů. Poté nastává konec okruhu, dopravíme vás na vámi vybrané ubytování nebo zpět na letiště.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru